Трейнинг модулът ще докаже колко е важно в наши дни задачите, които лидерите задават на екипите си да се комуникират по заинтригуващ, а не по информативен начин.
В същото време ще се очертаят обстойно особеностите на този процес, в това число:
 – Цикъл и последователност за постигане на екипни резултати. Място, време и начини за поставяне на цели
– Аспекти на мотивиращата цел – формиране и разясняване на цел, която да е реалистична, но предизвикателна
– Комуникиране на целта – по мотивиращ, не по информативен начин
– Лично и екипно поставяне на цел
– Връзка между личните желания и корпоративните цели
– Условия за комплексност и завършеност на целта
– Проследяване на изпълнението на целта – контрол, супервизия и обратна връзка
Обучението ще е с изцяло практическа насоченост и със съотношение 70 % практика към 30 % теория. В провеждането му ще преобладават интерактивност, упражнения, бизнес симулации, казуси и ролеви игри

Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от бизнес и регионалните особености. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.