Трейнинг модулът ще разгледа различни мотивационни фактори и ще провокира участниците да идентифицират тези фактори у хората в екипите си. Освен това ще се фокусира и върху следните компоненти:
– Установяване на продуктивна нагласа за оказване на мотивационно въздействие върху хората в екипа
– Компоненти в и извън зоната на влияние на лидера в процеса на мотивация
– Модели за мотивиране
– Идентифициране и ‘‘използване‘‘ на мотивационни и демотивационни фактори
– Аспекти на мотивиращата цел
– Връзка между личните желания и корпоративните цели
– Умения за постигане на баланс между взаимоотношения и резултати
– Връзка между премереност и настъпателност при мотивиране на хората в екипа
– Лидерство и мотивация – авторитет, пример, подход и отношение
– Модел за идентифициране на типове служители и мотивационни подходи към тях
– Често срещани грешки при мотивиране на хората в екипа и начини за справяне
Обучението ще е с изцяло практическа насоченост и със съотношение 70 % практика към 30 % теория. В провеждането му ще преобладават интерактивност, упражнения, бизнес симулации, казуси и ролеви игри

Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от бизнес и регионалните особености. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.