Трейнинг модулът ”Управление на поколенията” включва тактики и принципи с представителите на 4-те поколения:

– Бейби бумъри (1946 – 1964), представляващи 21 % от населението към 2024 г.
– Поколение Х (1965 – 1979), представляващи 22 % от населението към 2024 г.
– Поколение У – Милениали (1980 – 1995),  представляващи 20 % от населението към 2024 г.
– Поколение Z (1996 – 2009),  представляващи 9 % от населението към 2024 г.
Обучението ще демонстрира начините на работа с представителите на различните поколения, вниквайки в техните ценности, особености и начин на мислене. Ще се очертаят разликите и приликите и в същото време ще се очертаят моделите, обуславящи тяхното поведение.
Трейнингът е адаптиран и може да се проведе както за лидери, имащи хора в екипите си представители на различни поколения, така и за търговци, взаимодействащи си с клиенти от различните поколения.
Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от бизнес и регионалните особености. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.