Ако попитаме различни хора коя е най-важната професия, със сигурност ще получим и различни мнения. Някои ще кажат полицаите – без тях няма да има ред и сигурност, други ще кажат лекарите – без тях няма да кой да лекува хората, а трети могат да кажат спортистите и музикантите – без тях няма да има кой да вдъхновява и да служи за пример.

Всички тези отговори са верни – особено за хората, които ги дават, но над всички тях са учителите. Без учители развитието би било немислимо – в това число и сигурността, и реда, и медицината, и високите постижения в културата и изкуството

Затова ние от IBTrainings сме щастливи, че можем да работим именно с такива хора – педагогически екипи, които се грижат за развитието на нашето общество. Ние сме сертифицирана фирма за обучения и сме вписани в регистъра на Министерство на образованието и науката за обучение на педагогически състав, както и за издаване на необходимите кредити за квалификации. 

Нека обсъдим актуалните теми при работата на учителите – „Емоционална интелигентност“,  „Управление на промяната“, „Умение за разрешаване на конфликти“. Това са темите и на обученията, които предлагаме.

Обучения за учители в училища и детски градини за получаване на кредити за квалификация.

Да си учител никога не е било лесна работа, а с времето става все по-трудна. В днешно време представителите на тази професия не просто трябва да преподават знания, а да ‘‘продават‘‘ ползата от знанията. Децата и учениците съзнателно, а много често и несъзнателно, искат да знаят практическото приложение на всяко едно нещо, което им бива преподавано. Много често те губят интерес, защото не свързват конкретното знание с отговора на въпроса: ‘‘За какво ще ми е необходимо в живота?‘‘.

На всички ни е ясно, че ключови за цялостния характер на човек са първите 7 години. Тогава се моделират навиците, които определят развитието на малчуганите като достойни представители на нашето общество. Учителят през тези първи 7 години обаче си има ‘‘конкуренция“ – компютърни игри, телефони, филми, социални мрежи, мода и всякакви други изкушения, които отнемат от концентрацията на децата. Работата на учителя не просто става по-трудна, тя става почти невъзможна.

Да има желание един човек да стане учител е задължителна, но недостатъчна предпоставка. Днес се изисква много по-силна психическа устойчивост и много по–ярки мотивационни умения в сравнение с преди. И за съжаление тези качества също са необходими, но недостатъчни. Към тях трябва да се прибавят компоненти като адаптивност, съобразяване със средата и хората, както и умение за управление на промяната. Да, точно управление на промяната! Промяната е едно от малкото вечни и сигурни неща.

Учителите имат нелеката задача да образоват хората. Но и те са хора. И също, както те помагат, ние като общество трябва да отвърнем подобаващо – най-вече чрез благодарност. Защо чрез благодарност? Защото няма друг материален или нематериален начин, чрез който ние да отвърнем на това, което те ни дават. Най-малкото защото точно те ни прекарват през фазите на промяната: през първоначалния шок, последван от отричането, за да дойде разочарованието, а след него и тежката тревожност. Учителите са хората, които ни дават ползите от това да експериментираме и търсим решенията извън познатата рамка, след което да поемаме инициатива и отговорност. И в крайна сметка целият този процес да ни интегрира към новата действителност. Това е дело най-вече на учителите – най-ценните и в същото време едни от най-подценяваните хора.

Промяната и адаптацията на всички ни е жизнено необходима, но промяната и адаптацията на учителите е ключова. Предаването на знание, превръщането му в умение и оттам в устойчив навик никога не е било по-важно. Или както казва последния член на екипажа на ‘‘Мисия Европа‘‘ в едноименния филм точно преди да загине: ‘‘Какво е човешкия живот пред знанието!‘‘.

Своето знание иска да предаде и екипът на IBTrainings. Нашите обучения са отлично структурирани и отговарят на съвременните добри практики и тенденции. Съдържанието се поднася по достъпен начин от лектори с богат професионален опит  и дълбоко разбиране на материята. Предлагаме обучения по следните теми:

1. Емоционална интелигентност;

2. Управление на промяната;

3. Умение за разрешаване на конфликти.

В блога на нашата уебстраница ще можете да намирате още актуална информация, свързана с тази и много други теми. Намерете ни и във фейсбук, където ежеседмично споделяме своя опит. 

За повече информация, можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма или на следните координати:

Имейл: iliyan.boychev@ibtrainings.net

Телефон: +359 896 826 881