Един от лекторите, които ми преподаваха докато следвах MBA, казваше, че що се отнася до лидерство има една дума, която винаги би била правилно да бъде използвана и тя е зависи.

Какво означава добър лидер? Зависи!

Какво означава добър мениджър? Зависи!

Какво прави добрият лидер добър! Зависи!

Дали добрият лидер е строг и изискващ или пък емпатичен и сърдечен, дали е резултатно ориентиран, дали е опитен в работата си или е необременен? Зависи!

В наши дни е не просто архаично, и а и вредно, да дефинираме какво означават понятия като добър лидер, добро лидерство, добър мениджър или добър мениджмънт. Защото отговорът би могъл да е зависи. И то зависи от много компоненти като културата на компанията, етап на развитие на компанията, целите, стратегията, секторът, пазарната обстановка и др.

Теория на Майкъл Маккоби

В този контекст много на място и на време идва теорията на играчите на Майкъл Маккоби. Той се съсредоточава върху ролята и отговорностите на екипния мениджър и идентифицира 4 типа лидери:

 • Занаятчията – очаква от екипа да се съгласява с идеите му

Ръководи, като раздава нареждания и очаква служителите да ги изпълняват. Индивидуалист, който може да бъде находчив, самостоятелен, решителен и прям, а също и упорит и подозрителен.

 • Боецът в джунглата – воден от властта и желанието за победа

Твърд, дързък и конкуриращ се. Води се от властта и желанието за победа и ще се бори, за да защити екипа. Но също така е възможно да стане жертва на егото си, да се държи покровителствено и авторитарно и по този начин да дразни членовете на екипа с агресивното си поведение.

 • Събеседникът – Цени дисциплината лоялността и добрата работа

Истински екипен играч, който е лоялен, труди се здраво и обича да помага. Воден е от желанието си да създава атмосфера на дисциплина и ред, но е прекалено консервативен да води екип, в който се изискват иновативно мислене и поемане на рискове.

 • Играчът – Поема рискове и обича нови задачи/идеи

Впечатлява се от новите техники и идеи и обича разрешаването на проблеми. Насърчава конкуренцията и създава ентусиазъм в екипа. Също така може да бъде безпристрастен, откъснат и неспособен да вдъхнови другите да бъдат лоялни.

Приложение на теорията на Маккоби за лидери

Важно е да установим от кой тип сме и да бъдем честни пред себе си докато го правим. Удачно би било да попитаме другите какви са ни отличителните черти (но да не използваме терминологията на Маккоби – това може да стресне хората). В зависимост от връзката, която имаме с членовете на екипа, можем да бъдем прями или пък дипломатични, когато задаваме въпроси. Най-важно е да разберем как ни приемат.

След като разберем какво мисли екипът за нас е препоръчително да предприемем действия, за да подчертаем положителните аспекти от нашия характер и да минимизираме отрицателните. Хубаво е да обмислим дали да не използваме някои от добрите качества на другите типове. Разбира се, някои черти може да са вкоренени и да е трудно да бъдат променени. Например Събеседникът може да изпитва затруднения да ръководи екип, в който се изисква новаторско мислене. В този случай трябва да се опита да делегира ръководенето на новаторската част на някой друг от членовете на екипа. Въпрос на превъзмогване, его, обективна преценка и напредничаво мислене е да осъзнаем в какво не сме добри и да възложим това, в което не сме добри на някой друг.

Най-важното е да разберем, че са необходими различни типове лидери в различните етапи от еволюцията на екипа.

 • Занаятчиите са важни в началото, защото правят инструменти и оръжия за защита.
 • Бойците в джунглата използват тези оръжия, за да завладеят средата и да я направят безопасна.
 • След като средата е опитомена, Събеседникът поема щафетата и започва процес по социализирането.
 • Когато хората започнат да се превръщат в сплотен колектив, Играчът повежда оцелелите към по-високи нива на производителност.

Какво да правим? Как да подходим ако сме лидери? Зависи! Но зависи от какво? Основно от отговорите на следните 4 въпроса?

 • На какво ниво на развитие е организацията или екипът?
 • От какъв тип лидер се нуждае екипът?
 • Мога ли да осигуря такъв тип лидерство?
 • Ако не мога, кой от екипа може да ми помогне?