Упражненията бяха резвлекателни, но в същото време даващи насоки за разрешаване на основните ни проблеми в ежедневната ни работа.

Избрахме “IBTrainings” за реализирането на нашия обучителен проект, базирайки се на богатия им професионален опит и обширното портфолио с реализирани от тях програми и проекти. Бяхме впечатлени от сериозната предварителна подготовка и подбраните примери. Упражненията бяха резвлекателни, но в същото време даващи насоки за разрешаване на основните ни проблеми в ежедневната ни работа. Считаме, че във фирмата работят опитни и квалифицирани специалисти, които винаги са на наше разположение за допълнителни консултации и услуги. Съвместната ни дейност ни дава увереност, че “IBTrainings”, е надежден и коректен партньор.