Да сравним същността на понятията кросфит и продажби

Кросфит представлява интензивна форма на физическа тренировка, комбинираща различни упражнения и компоненти от различни спортни дисциплини. Създаден е през началото на настоящия век от гимнастикът Грег Гласман.

Продажбите пък представляват интензивен труд като за успешни резултати е необходимо да се комбинират различни умения от различно естество. Създадени са може би със създаването на цивилизацията.

Методология на процесите

Тренировъчната методология на кросфита цели да развие общата физическа подготовка в това число:

 • Сила:
 • Издръжливост;
 • Баланс;
 • Бързина;
 • Гъвкавост;
 • Координация.

Един истински продуктивен търговец трябва да развие общите си търговски умения в това число:

 • Сила – под формата на психическа устойчивост;
 • Издръжливост – под формата на постоянство и упоритост, особено в трудни моменти;
 • Баланс – между резултат и взаимоотношения, между премереност и настъпателност и между акцент върху клиента и акцент върху продажбата;
 • Бързина – на мислене и на реакции. В настоящия изключително конкурентен свят скоростта може да бъде малко камъче, което преобръща колата. Не трябва обаче да се отива и в другата крайност – на това бързата скорост да бъде за сметка на драстично намалено качество.
 • Гъвкавост – за действия при непредвидени ситуации. Добрият търговец съчетава планирани действия с гъвкав подход. Най-вече защото клиентът може да го ‘‘изненада‘‘ във всеки един момент;
 • Координация – понеже продажбата зависи от няколко различни отдела. Освен това продажбата включва и следпродажбено обслужване, а то зависи от още няколко различни отдела.

Силата на общността в кросфита и продажбите

На повърхността кросфит е индивидуален спорт. На продажбите се гледа по не по-различен начин. На пръв поглед те са по-скоро индивидуална дейност, за която отговаря търговецът. Това е така обаче само на повърхността.

Кросфитът е наистина активност, която всеки върши сам. Но той е известен със своето усещане за общност и подкрепа. Този тип спорт е много по-ефективен, когато се осъществява в група, отколкото индивидуално. Така хората, особено когато силите им са на привършване, могат да се ‘‘надъхват‘‘ от другите, които продължават да тренират. В едно и също време всеки може да черпи пример и да дава пример. Кросфит се състои от различни упражнения, извършвани на кръгов принцип и рядко някой човек е еднакво добър във всички тях. Има хора, на които повече им се отдават силовите упражнения, на други кондиционните, на трети динамичните, а на четвърти статичните. Също както в продажбите – има хора, на които им се отдават повече различните фази от продажбения процес или пък работата с определен тип клиенти, или пък работата с определен сегмент продукти/услуги.

В продажбите всеки търговец отговаря за взаимоотношенията с клиентите и как да представи продукта/услугата си в най-добра светлина. Дори и най-добрият търговец на света обаче не може да свърши работата сам, ако няма не просто усещане, а и истинска общност и подкрепа от страна на целия екип. Продажбите изискват сила и психическа устойчивост и в тези моменти колегите са незаменими. Взаимопомощта е нещо, което дава изключително сериозно конкурентно предимство на компанията. Ако един човек даде сила и подкрепи колегата си, особено в труден момент, той стимулира нейното получаване – не непременно от същия колега. Идеята е не да очакваме подкрепа, а да я даваме. И не да търсим сметка или вина, ако не сме получили помощ, а предварително да работим по начин, по който, когато имаме нужда да я получим.

Кросфит тренировките са изключително интензивни и изискват сериозна подготовка и добра техника на изпълнение. Надзорът и инструкциите на опитен треньор, особено ако сме начинаещи, са незаменими. В продажбите пък много би помогнал опитен човек до или над нас, от който можем да се учим, включително и да се учим от грешките му и най-вече как се е справил с тях. Менторска фигура.

Кросфитът насърчава хората, които го упражняват, заедно да преодоляват предизвикателства, да се мотивират един друг и да се подобряват.

Процесът по продажби, от своя страна, не е еднократен акт, а процес. Не е спринт, а по-скоро е маратон. Ако по време на този процес хората си помагат да преодоляват предизвикателства, ако се мотивират и ако чрез личен пример се подобряват, това би издигнало самият продажбен процес на доста над средното ниво.