Следвайки неговата стратегия, ние се превърнахме в успешна компания с визия за растеж.

Имах удоволствието да си партнирам с Илиян Бойчев в няколко етапа от развитието на KOLIE.BG. Екипът ни беше впечатлен от неговите умения, с които ни обучи, както и с начертаването на ясен план за бизнес развитие. Към 2017 год, следвайки неговата стратегия, ние се превърнахме в успешна компания с визия за растеж. Илиян ни показа, че бизнес може да се прави и да бъде печеливш без да се налагат големи по мащаб финансови вложения. Вместо това той премести фокуса ни към ефективното управление на оперативния процес, правилата при обслужване и организационната култура.