Изключително добре подготвен както с теоретично представяне на информацията, така и с интересни практически задачи.

Бихме искали да благодарим на IBTrainings за отлично свършената работа във връзка с проведената серия обучения.
Лекторът е винаги изключително добре подготвен както с теоретично представяне на информацията, така и с интересни практически задачи и казуси, съобразени с нуждите на фирмата. Доволни сме от коректното отношение, прецизност и професионализъм на фирмата.
Изключително предимство е да се работи с партньор, който има положително отношение към клиентите си и към работата, която изпълнява. Пожелаваме такъв всеотдаен партньор и на други компании, които имат нужда от качествени обучения за своя персонал.