Author Archives: IBTrainings

Да бъдем мениджъри и истински лидери, означава много повече от това просто да заемаме висока позиция в йерархията на компанията. Тя не бива да се свързва с лекомислие и безотговорност, а, напротив – с вземането на най-правилните решения за цялостно развитие. Често, корпоративната отговорност е съсредоточена тъкмо в пълномощията на хората с ръководна роля във фирмата. И поради тази причина, трябва винаги да се стараем решенията, които вземаме като мениджъри, да бъдат добре обмислени, а, понякога – и съгласувани.

Готовността да кажем „Не“ би могла да се мотивира по-силно чрез обмисляне на последствията, които биха настъпили в резултат от конкретното действие. С други думи, това означава да „претеглим везните“ и да установим дали вложените усилия ще ни се отплатят достатъчно и доколко ефективен ще е полученият резултат. Вероятно е да се окаже, че инвестирането на същите ресурси – време, работна сила, енергия и старание в друга възможност би могло да се окаже по-разумно.

Говорейки за времето, то е най-оскъдният ресурс, с който разполагаме в забързаното работно ежедневие. И тъкмо изборът – в много случаи между „Да“ и „Не“, често е решаващ за постигането на заложените корпоративни цели. Ако пък дадено предложение си струва да бъде прието, в ръцете на нас, мениджърите, стои задачата да определим как по-точно да го приемем и осъществим. Делегирането на отговорности е възможно решение за заобикаляне на думичката „Не“ и възлагане на определени задачи на някои от останалите служители. Каквото и да предприемем обаче не бива да забравяме, че е важно да останем верни на себе си! Често, това мото се оказва ръководна сила в ежедневието. В корпоративния свят пък, го свързваме с мотивацията да не изневеряваме на фирмените принципи и интереси.

Не бива да си задаваме въпроси от типа: „Ще засегна ли някого със своя отказ?“ или „Как по-точно да формулирам заветното „Не“?“ По-скоро, трябва да следваме своята интуиция, ръководена от бизнес принципите на компанията. Това е и най-сигурният начин да вземем най-правилното решение! Не бива да позволяваме на отказите да ни плашат. Рано или късно ще се наложи да изберем една алтернатива пред друга, поради невъзможността да приемем всички предложения, които се откриват пред нас.  Нека придобием умението да откажем всичко останало, за да успеем да кажем „Да!“ на най-правилната възможност!

Тема, която със сигурност заслужава внимание, е Лична отговорност към резултата

За да сме добри в това, което правим, трябва да познаваме всяка страна на монетата. Тази кратка история цели да илюстрира сходността между търговеца и клиента. Ще Ви бъде от полза да прочетете.

Един стар търговец на платове стигнал портите на Верона. Точно преди да влезе обаче се отбил в странноприемницата, която се намирала в началото на града. Искал да си почине търговецът, да хапне, но не на последно място – и да разпита за хората в града. 

Попитал той ханджията:                                                                    

– Кажи ми, какви хора живеят тук?                                                 

– Кажи ми ти първо какви са хората там, откъдето идваш? – попитал преди това ханджията.                          

 – Ооо, там, от където идвам хората са зли, завистливи и лоши!                         

– И тук са такива!

Минали години, търговецът странствал из света, купувал и препродавал платове и много скоро отново се оказал пред портите на Верона. Наумил си отново да се отбие в странноприемницата и да хитрува пред ханджията. Влязъл той, но се оказало, че собственикът на странноприемницата не си го спомня. Пътникът още повече се зарадвал и решил да му зададе същия въпрос:

– Човече, кажи ми, какви хора живеят тук?                                         

– А какви хора живеят на мястото, откъдето идваш ти?                                

– Ооо, там, откъдето идвам, хората са много мили, добри и сърдечни! – казал търговецът.                                           

 – И тук са такива! – отсякъл без капка забавяне домакинът.

Много често, на търговски обучения се случва с лека ръка да категоризираме клиентите. А всъщност те са точно като нас, търговците. На моменти приятни, на моменти не дотам, понякога трудни, а понякога малко повече. Много често са колебливи, припряни или пък нямат време да ни отделят необходимото внимание. Трудно обаче бихме ги променили. 

Много по-лесно е да променим себе си и собствения си светоглед. Клиентите не са по-различни от нас. Затова, по време на търговски трейнинги се концентрираме най-вече върху собствените си умения, начина на разпознаване типа на клиента и мотивите му за покупка.

Ролята на мениджърите за израстването на компаниите безспорно е от изключително значение. Въпреки това, не само те са отговорни за общия успех. Какво бихте могли да кажете за останалите служители и работници, с които комуникирате всеки ден?

Самите те вярват ли във философията на компанията? Склонни ли са да препоръчат предлагания продукт или услуга на клиентите? Дават ли всичко от себе си, за да вървите заедно напред?

Ако отговорът на тези въпроси не е категорично положителен, в най-скоро време е препоръчително да предприемем няколко стъпки, които биха могли да променят към по-добро корпоративния модел.

Стъпка 1: Нека наблюдаваме поведението на своите служители. Независимо от това колко са различни, като типове хора, те биха могли да се разделят в няколко групи – лидери на мнение, доверчиви и съгласяващи се и такива, които изслушват останалите внимателно, но държат на своето мнение. Трябва да мотивираме онези, в които виждаме някакво съмнение. Да не им позволяваме да разколебаят останалите. Нека ги убедим, че вършейки работата си, ще спомогнат не само за нашия, но и за собствения си успех и личностно развитие.

Стъпка 2: Нека акцентираме върху философията на марката, зад която стоим и не си позволяваме в екипа Ви да има дори един служител, който не я познава в детайли. Напротив, още в процеса на наемане на нови кадри, трябва да се погрижим да изберем хора, които проповядват сходни или същите ценности

Стъпка 3: Нека работим усилено върху взаимодействието между отделните членове на колектива така, че посредством средствата на вътрешната комуникация, да разпространяваме успешно добрите практики за поведение на служителите.

Ето и как по-точно тези, на пръв поглед, малки стъпки ще спомогнат за промяната в облика на компанията отвътре навън:

 • Подбирайки най-подходящите кадри, които проповядват сходни на корпоративните или същите ценности, ще минимизираме необходимостта от постоянен надзор и, в качеството си на мениджър, ще разполагаме с повече време за обмисляне на нови идеи за разрастване на бизнеса.
 • Разполагайки с по-голяма самостоятелност, служителите ни ще се превърнат в истински предприемачи, способни да поемат самостоятелна инициатива поне за част от важните решения всеки ден. По този начин, ще се скъси времето за вътрешна комуникация и ще се повиши общият брой на успешно сключени сделки.
 • Взаимодействието между членовете на екипа ще породи чувство на колективна отговорност, която играе ролята на допълнителен мотиватор за общия успех.

В резултат от всички тези фактори, ще е налице по-висока мотивация за успех – както индивидуална, у всеки от служителите, така и колективна, и ще се повиши общата продуктивност и производителност на компанията ни.

За повече интерес разгледайте нашето обучение на тема “Управление на промяната

Ние акцентираме не просто върху Lean мениджмънта, а върху цялостния Lean манталитет в производствената организация. В съвременната сурова от гледна точка на конкуренция действителност оптимизацията на процеси няма алтернатива.

Фокусираме се върху основните принципи в производството и чрез упражняването им ги превръщаме в не само знания, а и умения за участниците в проекта:

 • Производство, отговарящо на нуждите на клиента;
 • Превантивни, а не последващи мерки – акцент върху скоростта и причинителя на дефектите, а не върху техните последствия
 • Минимизиране на загубите и балансиране между време, качество и стойност;
 • Непрекъснато усъвършенстване на процесите;
 • Гъвкавост, но не за сметка на ефективността;
 • Изграждане на продуктивни и дългосрочни взаимоотношения с колеги, доставчици и партньори и концепция за възприеманто им като вътрешни клиенти.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Обучението по Lean мениджмънт се провежда в серия от определелен брой последователни модули в зависмост от направената диагностика като се набляга над практическия аспект.

Разглеждайки 5S ние се стремим да отговорим на 3 въпроса: каква всъщност е тази система, как се прави и защо е толкова необходима.

Фокусираме се и върху трите въпроса като влизаме в детайлите и чрез диагностика на организацията в естеството на производствените линии. Формата, в която разглеждаме подредбата и чистотата на работното място, представлява работни интерактивни срещи, в които всеки участник има за цел да обоснове (не просто да изкаже) мнението си и след това чрез нашето въздействие да се установят правила.

Отделяме детайлно внимание на всеки един от компонентите на 5S:

 • Сортиране
 • Системно подреждане
 • Сияйна чистота
 • Стандартизиране
 • Самодисциплина

Наемаме се с измерване на производителността и ефективността преди и след осъществените работни срещи. Нямаме съмнения, че хората знаят най-добре каква подредба би била най-подходяща в тяхната работа – ние от своя страна ги стимулираме да мислят и да вземат решение.

Често срещана причина лидерите да се провалят е възприемането, че те самите ще свършат дадената задача най-качествено (и в много случаи са прави) и отказа им да делегират. Разбира се, ние също смятаме, че не винаги трябва да се делегира и не на всяка цена. Но от друга страна има ситуации, в които обстоятелствата позволяват това, естествено с налагане на придружаващ контрол.Въпросът е кога да се делегира и кога не? Кога е подходящо и кога не? А също така как да се осъществява контрола, когато се делегира. В модула по Делегиране и контрол ние се фокусираме върху най-важните въпроси:

 • Защо трябва да делегираме?
 • Защо не делегираме?
 • Как и кога да делегираме правилно и ефективно?
 • Как са свързани делегирането и контрола?

На всички тези въпроси отговаряме, наблягайки на практическата страна на нещата чрез упражнения и реални бизнес казуси.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики при провеждане на обучението.

 • Подход, нагласа и отношение спрямо колеги и партньори
 • Вникване и взаимозаменяемост
 • Постигане на синергия в екипа
 • Умения за „себепродажба‘‘
 • Управление на стреса в работна среда

Концепцията за възприемането на хората не само като колеги, а и като вътрешни клиенти става все по-наложителна в съвременната корпоративна реалност. Колегиалността, взаимозаменяемостта и взаимната помощ стават без алтернативни за прицелил се в успеха екип.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта на обучението за вътрешни клиенти е да покаже ползите от встъпване в обувките на другия, вникване в неговите/нейните задължения и разбирането на чуждата перспектива. Индивидуалното израстване води до екипно обогатяване и оттам до оконачателен успех.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

Теми на обучението

 • Разлика между емоционална и конвенционална интелигентност и начин на употреба
 • Владеене и контрол над емоциите
 • Същност и значение на аналитичните умения и начините за справяне с възражения
 • Поведение преди, по време и след конфликтна ситуация
 • Причини за конфликти и подход за извличане на ползи от тях

Конфликтите във всеки екип представляват едно от най-големите предизвикателства за мениджърите на тези екипи. Те могат да бъдат разрушителни, но могат да бъдат и ново начало.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта е да се подобри екипната и индивидуална нагласа към конфликта и той да се възприеме не като източник на стрес, а като възможност.

Тренинга ще се фокусира над основните компоненти, водещи до ефективно поведение преди, по време и след конфликта:

 • Емоционална интелигентност
 • Търпение
 • Бърза мисъл и реакция
 • Активно слушане
 • Креативен подход

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса и структурата на организацията предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

 • Умения за приоритизиране
 • Принципи и стъпки при управление на времето
 • Матрица на управление на времето
 • Инструменти на управление на времето и ползи от тях
 • Грешки и начини за справяне при управление на времето

Обучението по Управление на времето няма за цел императивно да обобщава кое трябва да се прави първо, кое второ и кое да не правим. По-скоро стимулираме и насърчаваме всеки да формулира ценностите си и да подреди приоритетите си.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основния акцент е участниците в модула да опознаят себе си, да управляват действията, които са под техен контрол, и да управляват реакциите си към действията, които не са. Също така се вниква и се анализира продуктивното и непродуктивното време и разпределението на задачите между тях

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

 • Основни принципи и ключови концепции в управлението на проекти
 • Ключови характеристики на един проект
 • Ключови етапи на един проект
 • Временни екипи
 • Управление без структурен авторитет
 • Планиране на работата по проекта
 • Планиране, ресурси и план на разходите
 • Анализ и управление на рисковете
 • Изпълнение и контрол
 • Какво научаваме от всеки проект

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Установяване и подобряване прилагането на знания, умения, инструменти и техники за дейности при изпълнение на изискванията на проекта. Ние се фокусираме върху модерните начини за работа при вертикални и хоризонтални структури.

Акцентираме върху знанията в деветте ключови области на процеса по Управление на проекти:

 1. Интеграция
 2. Обхват
 3. Време
 4. Разход
 5. Качество
 6. Предоставяне на ползи
 7. Човешки ресурси
 8. Комуникация
 9. Управление на риска
 10. Координиниране на заинтересовани страни

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.