Lean Management

Последователност от модули, разглеждащи не само мениджмънта, но и цялостния Lean манталитет в……


0 Comments1 Minutes

Въвеждане и поддържане на 5S

Начинът, по който подхождаме при проекти и обучения по 5S, е на база еднократно въвеждане и дългосрочно поддържане……


0 Comments1 Minutes

Делегиране и контрол

Процесите по делегиране и контрол са в основата на модерното лидерство и фундамент в изграждането на мотивиран и…


0 Comments1 Minutes

Вътрешни клиенти

Концепцията на обучението за Вътрешни клиенти е във възприемането на колегите като вътрешни клиенти и естествената…


0 Comments1 Minutes

Управление на конфликти

Програма от модули, представящи предимствата на конфликтите следствие от ефективното им……


0 Comments1 Minutes

Управление на времето

Модулът е насочен към личното осъзнаване на приоритети и изпълнението им, съобразени с позицията и корпоративната…


0 Comments1 Minutes

Управление на проекти

Съвкупност от обучения, работни срещи и коучинг сесии, които практически показват как се планират, изпълняват,…


0 Comments1 Minutes